AFM pleit voor internationale standaard voor niet-financiële informatie in verslaggeving van grote OOB’s

Bron: AFM, 9 juni 2020

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) wil een internationale standaard voor niet-financiële informatie in verslaggeving. Een dergelijke standaard is nodig om de vergelijkbaarheid, consistentie, relevantie en betrouwbaarheid van deze informatie te vergroten. Dat stelt de AFM in haar reactie op de consultatie van de Europese Commissie voor de herziening van de Non-Financial Reporting Directive (NFRD).

De NFRD bepaalt dat grote organisaties van openbaar belang (OOB), zoals effectenuitgevende instellingen, banken en verzekeraars, een verklaring over niet-financiële informatie opnemen hetzij in hun bestuursverslag, zoals in Nederland, of in een afzonderlijke publicatie. Daarin rapporteren zij over milieu-, sociale en personeelsaangelegenheden, de eerbiediging van mensenrechten en de bestrijding van corruptie en omkoping.

Duidelijke en eenduidige voorschriften nodig

In haar reactie op de consultatie beargumenteert de AFM de noodzaak voor een uniforme verslaggevingsstandaard voor het opnemen van niet-financiële informatie. Door het ontbreken van duidelijke en eenduidige voorschriften is deze informatie nu niet altijd vergelijkbaar, consistent, relevant en betrouwbaar. De AFM pleit daarbij voor een internationale (boven een Europese) standaard én voor samenhang van de herziene richtlijn met andere geldende Europese wetgeving.

Alle relevante informatie over organisatie samen

Op grond van de NFRD dienen grote effectenuitgevende instellingen en financiële ondernemingen transparant te zijn over duurzaamheidsfactoren in hun bedrijfsactiviteiten. De AFM is daarbij voorstander van integrated reporting, waarbij alle relevante financiële en niet-financiële informatie over een organisatie samen wordt gepresenteerd. In haar reactie op de consultatie pleit de AFM dan ook voor het opnemen van niet-financiële informatie in het bestuursverslag van een onderneming en deze verplichtingen ook op te leggen aan grote niet-OOB’s en middelgrote OOB’s.

Download de reactie (pdf)