Duurzaamheidsverslaggeving: van lappendeken naar een geüniformeerd stelsel

Bron: Recht.nl, 10 augustus 2019

Tot op heden zijn verslaggevingsvoorschriften voornamelijk gericht geweest op het verstrekken van informatie over de financiële prestaties van ondernemingen. Het ontbreekt aan een geüniformeerd stelsel van voorschriften voor niet-financiële aspecten van ondernemen, waaronder duurzaamheidsverslaggeving.

Decennialang zijn verslaggevingsvoorschriften voornamelijk gericht geweest op het verstrekken van informatie over – met name – de financiële prestaties van de verslaggevende entiteit. De afgelopen jaren is echter de aandacht voor en het belang van verslaggeving over – ook – de niet-financiële aspecten van ondernemen fors toegenomen. Tegelijkertijd ontbreekt het tot op heden aan een geüniformeerd stelsel van voorschriften met betrekking tot duurzaamheidsverslaggeving. Het geheel aan voorschriften en initiatieven op dat terrein laten zich nu op zijn best omschrijven als een lappendeken. In een artikel staan de auteurs stil bij de ontwikkelingen op het terrein van (wet- en regelgeving omtrent) duurzaamheidsverslaggeving.

Lees het artikel : Duurzaamheidsverslaggeving: van lappendeken naar een geüniformeerd stelsel (Steven Hijink, Sandra Rietveld en Lars in ’t Veld, Stibbe.com)