Eumedion steunt ESG-verslaggevingsprojecten van Europees Corporate Reporting Lab

Bron: , 25 september 2019

Eumedion juicht het toe dat het Europese ‘Corporate Reporting Lab’ gaat onderzoeken op welke wijze ondernemingen betekenisvol kunnen rapporteren over mensenrechten en andere sociale aangelegenheden in de ‘toeleveringsketen’ en over de wijze waarop zij werknemers aantrekken, ontwikkelen en behouden. Dit blijkt uit de vandaag ingezonden reactie op de consultatie over de toekomstige projecten van het Europese ‘Corporate Reporting Lab’

Het Lab werd in november 2018 door de European Financial Reporting Group (EFRAG) opgericht naar aanleiding van het begin 2018 door de Europese Commissie gepubliceerde Actieplan ‘Sustainable Finance’. Het Lab richt zich op het stimuleren van innovaties op het terrein van verslaggeving in Europa en richt zich in het bijzonder op niet-financiële verslaggeving, waaronder verslaggeving over duurzaamheid. Het eerste verslaggevingsproject van het Lab heeft betrekking op verslaggeving over de impact van klimaatverandering. Dit project zal eind 2019 zijn afgerond. Het Lab vraagt belanghebbenden nu om input voor mogelijk toekomstige projecten. Naast de hiervoor genoemde ‘sociale’ verslaggevingsonderwerpen, acht Eumedion het ook van belang dat het Lab in de nabije toekomst ‘good practices’ opstelt over verslaggeving ten aanzien van niet-financiële risico’s en over de uitvoering van materialiteitsanalyses.