Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt verplicht thema in jaarverslag grote bedrijven

Bron: Agoria Online, 13 september 2016

Maatschappelijk verantwoord ondernemen speelt een steeds belangrijkere rol in onze samenleving. Ook van bedrijven wordt verwacht dat ze informatie verstrekken over de duurzaamheid van hun activiteiten en de impact ervan op o.a. sociale en milieufactoren. De Europese Richtlijn 2014/95/EU legt aan bepaalde grote ondernemingen op om in hun jaarverslag een niet-financiële verklaring op te nemen die minstens informatie bevat over milieuzaken, sociale en personeelsaangelegenheden, eerbiediging van de mensenrechten en bestrijding van corruptie en omkoping.

Deze Europese Richtlijn geldt in principe enkel voor grote ondernemingen van openbaar belang. Dit zijn beursgenoteerde ondernemingen, kredietinstellingen en verzekeringsondernemingen met een gemiddeld personeelsbestand van meer dan 500 werknemers op balansdatum. De richtlijn geldt eveneens voor de beursgenoteerde ondernemingen, kredietinstellingen en verzekeringsondernemingen die moederondernemingen zijn van een grote groep , wanneer deze groep op geconsolideerde basis de drempel van een gemiddeld personeelsbestand van meer dan 500 werknemers overschrijdt.

Lees het volledige artikel