Nederlandse bedrijven rapporteren maar matig over klimaatrisico’s

Bron: , 16 april 2019

De rapportage over klimaatrisico’s door Nederlandse bedrijven is relatief goed in termen van het aantal besproken onderwerpen . Het detailniveau is echter vaak beperkt en Nederland scoort relatief laag in vergelijking met andere Europese landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland. Dit blijkt uit onderzoek van EY.

De kwaliteit verschilde ook per sector met een relatief lage score voor financiële bedrijven terwijl niet-financiële koolstofintensieve bedrijven de hoogste scores haalden.

De analyse toont drie verbeteringsgebieden voor alle sectoren:

  1. De eerste is het formuleren van doelstellingen voor koolstofreductie. De meeste bedrijven meten klimaatmetingen zoals koolstofemissies, maar weinigen hebben reductiedoelstellingen vastgesteld.
  2. De tweede is het gebruik van scenario-analyse als een instrument om de veerkracht van de strategie en het bedrijfsmodel te testen. Klimaatscenario-analyse is nog steeds beperkt in alle sectoren.
  3. Ten slotte wordt aanbevolen om de fysieke risico’s openbaar te maken, omdat ze nu niet de risico’s weerspiegelen die de ligging van Nederland in een deltagebied weergeeft.

Download het (engelstalige) rapport (pdf)