Duurzaamheidsverslag SITA winnaar meest transparante jaarverslag over 2007

Bron: SITA, 12 november 2008

Scenter reikte voor de 14de keer de award uit voor het meest transparante jaarverslag van Nederland. SITA werd voor de tweede opeenvolgende keer winnaar van deze prijs. Scenter beoordeelt ieder jaar meer dan 100 jaarverslagen van beurgenoteerde en niet-beursgenoteerde bedrijven op transparantie van de verslaglegging over hun bedrijfsvoering. SITA scoort met haar Duurzaamheidsverslag ‘Verrassend Verpakt’ een uitzonderlijk hoog rapportcijfer: 9,8.

SITA is onderdeel van SUEZ ENVIRONNEMENT en is in Nederland niet beursgenoteerd. Maar in het kader van een duurzame bedrijfsvoering ziet SITA het als haar plicht om ieder jaar op een open en heldere manier verantwoording af te leggen. “Wij zijn trots dat we voor onze werkwijze opnieuw de Scenter-award in ontvangst mogen nemen.”, aldus Adriaan Visser, Algemeen directeur van SITA.

SITA draagt duurzaamheid en een duurzame bedrijfsvoering hoog in het vaandel. Als afvalonderneming zit zorg voor milieu en volksgezondheid in haar genen. Afvalinzameling en – verwerking draait immers om het zo optimaal én duurzaam mogelijk terugwinnen van kostbare grondstoffen uit afval.

Doel van het Scenter jaarverslagenonderzoek is het stimuleren dat ondernemingen zo transparant mogelijk verslag doen over hun strategische beleid. Dit jaar werden de verslagen van alle AEX-, Midkap-, Small Cap bedrijven, fondsen en een grote groep niet-beursgenoteerde bedrijven onderzocht. Een opvallende uitkomst uit de analyse van de jaarverslagen uit 2007 is, dat beurgenoteerde bedrijven gemiddeld één punt lager scoren op transparantie dan bedrijven die niet beursgenoteerd zijn. Uniek is dat Scenter dit jaar nog een eerste plaats uitlooft aan AFAS.