Philips wint prijs voor meest transparante jaarverslag

Bron: Kristalprijs, 22 november 2013

Philips is de winnaar van De Kristal 2013, de prijs voor het meest transparante jaarverslag van Nederland. Philips won van bijna 500 andere bedrijven. De Kristalprijs voor maatschappelijke verslaggeving is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken (EZ) en de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).

Philips biedt volgens de onafhankelijke jury een geïntegreerd verslag, waarin maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) een duidelijke inbedding heeft in de organisatie, in de strategie en in innovatie. In het jaarverslag besteedt Philips ondermeer aandacht aan antitrust zaken, conflict mineralen, ketenverantwoordelijkheid en stakeholdermanagement. Ook is de jury blij met de manier waarop Philips niet-financiële informatie in het verslag heeft opgenomen.

Minister Kamp

De winnaars van De Kristal laten zien dat integrated reporting – het in onderlinge samenhang presenteren van financiële en niet-financiële informatie over people, planet en profit – een stap dichterbij is, aldus minister Kamp. “Elk jaar scoren bedrijven beter op de Transparantiebenchmark. En dat moet ook, want MVO is een business case: zowel vanuit bedrijfseconomisch als maatschappelijk perspectief. Het gaat om een bedrijfsmodel gebaseerd op kennis over hoe ketens en belanghebbenden de productie beïnvloeden en hoe deze productie mens, milieu en markt beïnvloedt. Een bedrijf dat zich daarop baseert, weet waar het staat en waar kansen, risico’s en verantwoordelijkheden liggen.”

Overige prijzen

Naast de Kristalprijs kregen twee bedrijven een eervolle vermelding. MeursWerkt (in 2012 Meurs&Molijn) ontving de prijs voor beste MKB’er én snelste stijger. De onderneming steeg 128 posities en staat op de 27ste plaats, een ongekende prestatie voor een MKB-bedrijf. DSM won de prijs voor het meest innovatieve jaarverslag. De jury was erg te spreken over de vernieuwende wijze waarop DSM duurzaamheid in zijn kernprocessen heeft verankerd.

Net als vorig jaar is de transportsector de meest transparante sector. Transportbedrijven scoorden van alle ondernemingen gemiddeld het hoogst op de Transparantiebenchmark.

Transparantiebenchmark

De Kristalprijs is de hoofdprijs van de sinds 2004 bestaande Transparantiebenchmark, waarmee het ministerie van EZ inzicht biedt in de wijze waarop de grootste Nederlandse ondernemingen verslag doen van hun MVO-activiteiten. Een belangrijk criterium is de beschrijving van de impact van de eigen activiteiten op mens, milieu en samenleving en de gevolgen voor de eigen sector. EZ wil met de Transparantiebenchmark de prestaties van bedrijven op het gebied van MVO bevorderen.

Nieuwe criteria en doelgroep

In 2014 veranderen de doelgroep en criteria van de Transparantiebenchmark. De nieuwe criteria hebben meer aandacht voor waardecreatie en relevante niet-financiële informatie (materialiteit). Hiermee stimuleert de benchmark integrated reporting. Uit evaluatie blijkt dat deelname van het MKB beperkt blijft. Daarom is door EZ besloten om het MKB in 2014 niet meer deel te laten uitmaken van de onderzoeksgroep van de benchmark. Ander beleid om het MKB te stimuleren en best practices te delen gaat door. De onderzoeksgroep wordt verder aangepast aan het wetsvoorstel van de Europese Commissie. Dit betekent dat deze groep komend jaar zal bestaan uit de top-600 bedrijven van Nederland.