Eisen MVO Transparantiebenchmark aangescherpt

Bron: MVO Transparantiebenchmark EZ, 3 juni 2014

Op 1 juni 2014 is de MVO Transparantiebenchmark 2014 gestart. Dit jaar met nieuwe criteria, een aangepaste onderzoeksgroep, een nieuwe uitvoerder (EY) en een vernieuwde e-tool. De Transparantiebenchmark is een jaarlijks terugkerend onderzoek van het ministerie van Economische Zaken (EZ) dat de kwaliteit van maatschappelijke verslaggeving van de 500 grootste Nederlandse ondernemingen in beeld brengt. Het beste maatschappelijk verslag wordt beloond met de Kristalprijs.
Met de Transparantiebenchmark wil EZ het niveau van de maatschappelijke verslaggeving verhogen. Van 1 juni tot 1 juli kunnen bedrijven met behulp van een vernieuwde e-tool een self-assessment invullen. Het invullen van het self-assessment geeft bedrijven inzicht in hoeverre zij voldoen aan de nieuwste standaarden op het gebied van maatschappelijke verslaggeving. Maatschappelijke verslaggeving ontwikkelt zich snel. De criteria van de Transparantiebenchmark 2014 zijn daarom aangepast en sluiten goed aan bij de nieuwe richtlijnen van het Global Reporting Initiative en het raamwerk voor geïntegreerde verslaggeving van de International Integrated Reporting Council (IIRC).

Belang Transparantiebenchmark
Simon Braaksma van Philips – Kristalwinnaar 2013 – benadrukt het belang van de Transparantiebenchmark voor de bedrijfsvoering: “Het systematisch werken aan eenzelfde hoog niveau voor de maatschappelijke verslaggeving als de financiële verslaggeving, leidt tot interne procesverbetering. Bovendien maak je aan je stakeholders duidelijk wat je toegevoegde waarde is als bedrijf.”

Vernieuwde e-tool
. Alle bedrijven die door het ministerie zijn geselecteerd voor de Transparantiebenchmark worden gestimuleerd het self-assessment in te vullen. EY controleert de scores. Om de bedrijven beter te ondersteunen bij het invullen van het self-assessment is de e-tool vernieuwd. Tijdens een kick-off op 22 mei kregen de ruim 80 deelnemers een preview van de tool en konden zij workshops volgen hoe zij hun eigen verslaggeving kunnen verbeteren. De komende maanden worden in het hele land inloopdagen georganiseerd om bedrijven te ondersteunen bij het invullen van het self-assessment.

0-score
Bedrijven die geen self-assessment invullen, krijgen een score op basis van publiek beschikbare periodieke informatie. Bedrijven waarover geen informatie beschikbaar is, ontvangen een 0-score. Dit geldt ook voor bedrijven die hun informatie te laat uitbrengen. Bedrijven met een verslag worden er daarom extra op gewezen dat ze een 0-score kunnen voorkomen door het verslag (op tijd) publiek beschikbaar te maken. In 2013 hadden 200 van de in totaal 460 ondernemingen een nulscore. In een tijd waarin maatschappelijk verantwoord ondernemen niet meer is weg te denken, zou dat aantal veel lager moeten zijn. Een kwart daarvan betrof ondernemingen die alleen op groepsniveau rapporteren. Deze groep krijgt vanaf 2014 een aparte vermelding en geen nulscore meer. Bedrijven zonder verslag worden gestimuleerd de eerste stappen te zetten naar een maatschappelijk verslag. Doelstelling is dat uiteindelijk alle geselecteerde bedrijven laten zien op welke wijze zij maatschappelijk verantwoord ondernemen.