GRI Ontvangt toelage van de Nederlandse Overheid

Bron: Global Reporting Initiative, 9 november 2005

Het Global Reporting Initiative is zeer verheugd dat Minister voor Ontwikkelingssamenwerking Van Ardenne een bedrag heeft toegezegd van 2,5 miljoen Euro over 5 jaar.
De financiële bijdrage, die alleen aangevraagd kan worden door Nederlandse organisaties, is een subsidie van het Thematische Medefinanciering (TMF) programma van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het doel van de bijdrage is om de kloof te dichten die momenteel bestaat in het rapporteren over duurzaamheid in ontwikkelingslanden.

“We zetten ons ervoor in dat we alle hoeken van de wereld gelijkwaardig vertegenwoordigen,” zegt GRI-Directeur Ernst Ligteringen. “Deze bijdrage zal een grote hulp voor ons zijn om onze wereldwijde contacten en positie te behouden.”

Samen met 31 andere voorstellen is het GRI geselecteerd op basis van kwaliteit van de organisatie en de initiatieven zoals beschreven in het voorstel.

Het GRI ontvangt 50 procent van hun voorgestelde project voor totaal 5 miljoen Euro. Dit project is bedoeld om de samenwerking van het GRI met die ontwikkelingslanden waar interesse bestaat voor duurzaamheidsrapporteren te versterken. Daarnaast wilt het GRI het gebruik van de GRI Sustainability Reporting Guidelines in deze regio’s promoten.

“We willen dat onze GRI Richtlijnen wereldwijd worden geaccepteerd en gebruikt,” zegt Teresa Fogelberg, Adjunct Directeur van het GRI. “Zonder een toelage als deze kunnen we de organisaties en de mensen niet bereiken, terwijl ze die de GRI Richtlijnen toch net zo hard nodig hebben als in de ontwikkelde landen.”

Momenteel is het GRI op zoek naar aanvullende fondsen om dit initiatief te steunen, en tevens voor de lancering van de nieuwe GRI Richtlijnen Deze internationale lancering zal plaatsvinden in oktober 2006 in Amsterdam.