Transparantiebenchmark 2019 van start met significant gewijzigde criteria!

Bron: , 22 maart 2019

De 2019 editie van de Transparantiebenchmark gaat van start met een kick-off bijeenkomst op 8 april. De criteria van zijn ten opzichte van vorige jaren significant veranderd. Waar de oude set criteria voornamelijk gebaseerd was op de richtlijnen vanuit GRI en IIRC is de nieuwe set criteria gebaseerd op de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van verslaggeving omtrent maatschappelijke informatie. 

De Transparantiebenchmark is een tweejaarlijks terugkerend onderzoek naar de inhoud en kwaliteit van MVO-verslaggeving onder circa 500 grootste organisaties in Nederland. Tijdens de Kick-off bijeenkomst worden essentiële handvatten gegeven voor transparante verslaggeving over de maatschappelijke impact van de onderneming, zowel op strategisch als op operationeel niveau.

Gewijzigde criteria

Bij het formuleren van de gewijzigde criteria zijn onder meer de Sustainable Development Goals, de EU richtlijn niet-financiële informatie (EUD NFI), OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen, Corporate Governance Code, Natural Capital Protocol en de Climate-related Financial Disclosures en ketentransparantie betrokken .

De hernieuwde criteria hebben een sterkere focus op:

  • acties, daadkracht & inhoud
  • toekomstgerichtheid, met oog op continue verbeteringsproces
  • de context waarin een organisatie opereert; ook met betrekking tot strategische doelstellingen
  • connectiviteit

Lees meer over de vernieuwde criteria.