Wie wint de Kristalprijs 2018? Nomineren tot 18 augustus mogelijk!

Bron: , 2 juli 2018

Weet u een organisatie met inspirerende voorbeelden in maatschappelijk transparante verslaggeving? Nomineer dan deze organisatie voor de Kristalprijs 2018!

De Kristalprijs wordt dit jaar uitgereikt op basis van aanmeldingen in plaats van de Transparantiebenchmark. De organisatie beloont inspirerende, baanbrekende ‘good practices’ op het gebied van transparantie in maatschappelijke verslaglegging.

Thema Kristalprijs 2018: ketentransparantie

Veel organisaties zijn transparant over een (deel van) hun ketens, andere bedrijven worstelen nog met ketenverantwoordelijkheid en de transparantie daarover. Ketentransparantie is één van de basisprincipes van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO),  zoals onder andere opgenomen in de OESO Richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de UN Guiding Principles for Business and Human Rights.
Hoe transparant is een organisatie over de ketens waarin het opereert, over de mogelijke risico’s voor het bedrijf en de (in)directe risico’s voor mens, milieu en natuurlijk kapitaal? De organisatie met het meest inspirerende transparante voorbeeld van ketentransparantie wint de Kristalprijs 2018.

Wie mag er aanmelden?

Organisaties in Nederland die publiekelijk verslag doen van hun MVO-activiteiten maken kans op de Kristalprijs. De onderzoeksgroep van de Transparantiebenchmark mag zichzelf aanmelden, maar we roepen nadrukkelijk accountants, communicatieprofessionals, journalisten etc. op om ‘good practices’ te melden.

Aanmelden kan tot uiterlijk 18 augustus via het aanmeldformulier.

Een Panel van Deskundigen maakt een selectie en de Kristaljury kiest de winnaar.

Uitreiking Kristalprijs eind november

De uitreiking van de Kristalprijs is op 29 november in Antropia in Driebergen. Op het programma van dit evenement staan ook workshops rondom het thema ketentransparantie.

Gezamenlijk initiatief

De prijs is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) organiseert de prijsvraag.

Nieuwe opzet Transparantiebenchmark

Sinds 2018 is de Transparantiebenchmark tweejaarlijks. De eerstvolgende Transparantiebenchmark is in 2019. Geactualiseerde criteria, met meer aandacht voor ketentransparantie en de Sustainable Development Goals volgen in november 2018.

Meer informatie

Lees het Reglement prijsvraag De Kristal 2018 of lees meer over het proces rond de Kristalprijs en de Transparantiebenchmark.