ABN AMRO, Alliander, NS en Royal Schiphol Group genomineerd voor de Kristalprijs 2019

Bron: Transparantiebenchmark, 16 november 2019

De Kristalprijs 2019 wordt overhandigd aan de organisatie die het hoogst is geëindigd op de Transparantiebenchmark 2019, een tweejaarlijks terugkerend onderzoek naar de inhoud en kwaliteit van MVO-verslaggeving onder de circa 500 grootste organisaties in Nederland. De Transparantiebenchmark en de Kristalprijs is een 2-jaarlijks gezamenlijk initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).  De genomineerden voor 2019 zijn: ABN AMRO N.V., Alliander N.V., NS N.V. en Royal Schiphol Group N.V.

Transparantiebenchmark

De Transparantiebenchmark brengt de transparantie in maatschappelijke verslaggeving in beeld. Het is een onderzoek naar de kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van maatschappelijke verslaggeving onder de grootste ondernemingen van Nederland. De overheid vraagt bedrijven transparant te zijn over hun MVO-beleid en -activiteiten. Door de Transparantiebenchmark biedt het ministerie van EZK inzicht in de wijze waarop de grootste Nederlandse ondernemingen verslag doen van hun MVO-activiteiten.

De Kristal

De Kristal is een prijs van EZK in samenwerking met de NBA. Deze prijs wordt op basis van de Transparantiebenchmark uitgereikt aan het bedrijf met de beste MVO-verslaglegging. De Kristal wil de belangrijkste prijs en een stimulans zijn voor MVO-verslaggeving en (verdere) professionalisering van de kwaliteit en de transparantie van MVO-verslaggeving in Nederland.

Beoordeling

Een panel van deskundigen, van accountants tot duurzaamheidsspecialisten, beoordeelde integraal  de maatschappelijke jaarverslagen van de top 20 van Transparantiebenchmark. Vier organisaties zijn vervolgens genomineerd voor de beoordeling door de Kristaljury onder leiding van Monika Milz. De jury kiest uit de vier genomineerden de winnaar.

De uitreiking is op woensdag 20 november 2019.