ABN AMRO rapporteert als eerste financiële instelling over mensenrechten

Bron: , 23 juni 2015

ABN AMRO is verheugd te melden dat zij als eerste financiële instelling ter wereld de UN Guiding Principles Reporting Framework zal toepassen op haar duurzaamheidsverslag van volgend jaar. Hiermee zal de bank verslag doen van haar inspanningen om maatschappelijk verantwoord beleid op het gebied van mensenrechten door te voeren.

Het Guiding Principles Reporting Framework van de Verenigde Naties bevat de eerste algemene richtlijnen ter wereld die bedrijven kunnen hanteren om verslag te doen van hoe zij mensenrechten naleven. Het gaat uit van de United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights. Het is ontwikkeld door het Human Rights Reporting and Assurance Frameworks Initiative (RAFI), een gezamenlijk initiatief van Shift en Mazars. RAFI zet zich wereldwijd in voor meer transparantie over de manier waarop bedrijven omgaan met hun verantwoordelijkheid om de mensenrechten te respecteren.

Caroline Princen, als lid van de Raad van Bestuur van ABN AMRO verantwoordelijk voor het duurzaamheidsbeleid van de bank, zegt hierover: ‘Bij ABN AMRO willen we bijdragen aan een betere wereld. In de afgelopen jaren hebben we diverse initiatieven ontplooid om dit doel te bereiken. Het rapporteren over onze inspanningen op het gebied van mensenrechten, waarbij we onze klanten en andere stakeholders actief betrekken, is in dit opzicht een belangrijke stap vooruit’.

De ontwikkeling van het UNGP Reporting Framework duurde twee jaar en gebeurde in overleg met diverse stakeholders wereldwijd. Zes ondernemingen uit zes sectoren hebben toegezegd het Reporting Framework in 2015 te gaan toepassen. Naast Unilever, die het spits heeft afgebeten, participeren ABN AMRO, Ericsson, H&M, Nestlé en Newmont.

De invoering van het UNGP Reporting Framework gebeurt in nauwe samenwerking met Shift, een vooraanstaand expertisecentrum op het gebied van de UN Guiding Principles. Caroline Rees, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Shift: “ABN AMRO zal als koploper andere financiële instellingen laten zien hoe de UN Guiding Principles Reporting Framework banken kan helpen om zinvolle rapportage te leveren aan alle stakeholders, en tegelijkertijd zorgt voor sterkere interne processen waarmee respect voor mensenrechten in hun hele organisatie wordt gewaarborgd. Overigens betekent de nieuwe richtlijn van de Europese Unie over niet-financiële verslaggeving dat alle banken van enige omvang vanaf volgend jaar verplicht zijn te rapporteren over hun mensenrechtenbeleid, de uitkomsten hiervan, de hiermee samenhangende risico’s en hoe deze worden beheerst. De UNGP Reporting Framework stelt ABN AMRO en andere banken beter in staat om aan deze richtlijn te voldoen.”

Zoals voorgeschreven in het UNGP Reporting Framework richt ABN AMRO zich bij het rapporteren over mensenrechten vooral op die mensenrechten die het meest gevaar lopen negatief beïnvloed te worden door de activiteiten en zakelijke relaties van de bank. De bank zal zich hierbij houden aan de VN-richtlijnen voor due diligence-onderzoek naar de stand van zaken rondom mensenrechten.