‘Accountancysector cruciaal bij verslaglegging nieuwe economie’

Bron: , 18 december 2018

Vandaag (18 december) spreekt de Tweede Kamer met minister Hoekstra van Financiën over de accountancysector. MVO Nederland heeft hen samen met de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) gevraagd om aandacht voor de rol die de accountancysector heeft bij een transparante verslaglegging, het inzichtelijk maken van CO2-uitstoot, het correct beprijzen hiervan en het ondersteunen van ondernemers bij het (boekhoudkundig) implementeren van nieuwe businessmodellen.

Het beprijzen van CO2-uitstoot is een niet-vermijdbare stap richting de verduurzaming van de economie: de vervuiler betaalt. Daarvoor is het noodzakelijk dat de CO2-uitstoot van bedrijven en organisaties inzichtelijk en transparant gemaakt wordt in een sluitende boekhouding. Alleen als deze cijfers kloppen, kunnen bedrijven en organisaties beter beleid en groenere productiemethoden ontwikkelen en hun CO2-uitstoot naar beneden brengen.

Nauwelijks registratie

Dit voorjaar bleek uit onderzoek van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants en de Rijksuniversiteit Groningen dat het merendeel van de ondernemingen nauwelijks broeikasgasbeleid ontwikkelt en nauwelijks haar uitstoot registreert. In onze ogen moeten bedrijven en organisaties daarom aan de slag met het registreren van CO2-uitstoot, zodat zichtbaar wordt wat hun impact is op dit gebied.

Transparantie en geïntegreerde verslaglegging

Een volgende stap is om een prijs te zetten op emissie. Bedrijven en organisaties kunnen alvast aan de slag met een interne CO2-prijs. Door de CO2-uitstoot in beeld te krijgen, te monetariseren, en vervolgens deze informatie binnen het bedrijf én naar de buitenwereld te presenteren, is voor andere bedrijven, overheden en de consument duidelijk welke doelen je hebt gesteld, welke ambitie je hebt en hoe je hiernaartoe werkr.

Klaar voor de toekomst

Door een prijs te zetten op externe effecten en rekening te houden met de risico’s van toekomstige effecten van klimaatverandering, werken bedrijven en organisaties aan bewustwording over hun eigen impact. Dat maakt hen toekomstbestendiger. Geïntegreerde verslaglegging, die niet alleen rekening houdt met huidige financiële resultaten maar breder kijkt naar waardecreatie op de lange termijn, speelt hierin een sleutelrol.