AFM: Gebruik en informatie niet-financiële aspecten in verslaggeving kan beter

Bron: AFM, 16 februari 2021

Institutionele beleggers en analisten maken nog beperkt gebruik van niet-financiële informatie, bijvoorbeeld voor de beleggingsbeslissingen. Ondernemingen stimuleren dit ook te weinig met relevante en betrouwbare niet-financiële informatie. Dat blijkt uit een verkenning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Standaardisatie en nieuwe wetgeving zijn belangrijke stappen op de goede weg.

In het kort

  • Effect van niet-financiële aspecten onderneming op toekomstige prestaties kan duidelijker
  • Relevante niet-financiële informatie beperkt beschikbaar volgens beleggers
  • Aandacht institutionele beleggers voor lange termijn nog beperkt
  • Standaardisatie en nieuwe wetgeving kan helpen
  • Verkenning aan de hand van deskresearch en kwalitatieve interviews

Effect van niet-financiële aspecten onderneming op toekomstige prestaties kan duidelijker

Volgens beleggers en analisten kunnen ondernemingen ervoor zorgen dat zij meer aandacht hebben voor niet-financiële informatie. Zo zouden ondernemingen in hun verslaggeving beter inzicht kunnen geven in het bedrijfsmodel en duidelijker kunnen maken welk effect niet-financiële prestaties en risico’s hebben op hun toekomstige financiële situatie.

Relevante niet-financiële informatie beperkt beschikbaar volgens beleggers

Beleggers geven ook aan dat niet-financiële informatie nu beperkt beschikbaar, onvolledig en niet goed vergelijkbaar is. De standaardisatie van niet-financiële verslaggeving zou volgens hen bijdragen aan de relevantie en betrouwbaarheid hiervan. Dat zou volgens de ondervraagden onder meer kunnen in de vorm van uniforme definities en ‘assurance’ door een externe partij onder toezicht.

Aandacht institutionele beleggers voor lange termijn nog beperkt

Beleggers en analisten geven aan dat hun aandacht voor niet-financiële aspecten vooral voortkomt uit wet- en regelgeving over duurzaamheid en druk vanuit hun stakeholders. Daarbij kijken zij nu vooral naar de impact op korte termijn, zoals kosten. Zij hebben minder aandacht voor de invloed van niet-financiële aspecten op de lange termijn. Niet-financiële aspecten worden beperkt aan de orde gesteld tijdens publieke contactmomenten, zoals aandeelhoudersvergaderingen (AvA’s). In een- op-een-contacten worden ze wel besproken.

Standaardisatie en nieuwe wetgeving kan helpen

De AFM stelt dat de ingeslagen weg van standaardisatie van niet-financiële verslaggeving en aankomende wet- en regelgeving, waaronder de EU sustainable finance-taxonomie een belangrijke stap is voor het gebruik van niet-financiële informatie door beleggers en analisten. Dit kan ook ondernemingen helpen bij het rapporteren van relevante en betrouwbare niet-financiële informatie.

Verkenning aan de hand van deskresearch en kwalitatieve interviews

De verkenning is in 2020 uitgevoerd om inzicht te krijgen in het gebruik van niet-financiële-informatie door institutionele beleggers en analisten en het verschaffen hiervan door beursgenoteerde ondernemingen. Daarbij is gebruik gemaakt van deskresearch en kwalitatieve interviews. Later dit jaar komt er een aanvullend onderzoek op de verkenning.

Download de publicatie (pdf)