Nieuwe criteria MVO Transparantiebenchmark

Bron: Ministerie van EZ, 9 januari 2010

De nieuwe criteria van de MVO Transparantiebenchmark zijn beschikbaar. Ze gelden voor de maatschappelijke jaarverslaggeving van Nederlandse ondernemingen over het verslagjaar 2009. De nieuwe criteria worden in 2010 gebruikt door het Ministerie van Economische Zaken (EZ) en het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants (NIVRA) voor de prijs die zij gaan uitreiken voor het beste maatschappelijke verslagverslag over 2009.
De vernieuwde criteria zijn nodig om de kwaliteit van maatschappelijke verslaggeving in Nederland te optimaliseren en op peil te houden. Daarnaast krijgen thema’s als ketenverantwoordelijkheid en de integratie van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in de kernprocessen van ondernemingen meer aandacht en gewicht in de opbouw van de Transparantiebenchmark.

Duurzaam

Het Nederlandse bedrijfsleven loopt vaak voorop met duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Door hier ook transparant over te zijn, kunnen ondernemers zich onderscheiden. Het draagt bij aan een breed draagvlak voor ondernemerschap in Nederland en over de grenzen.

Prijsuitreiking

De prijsuitreiking voor het beste MVO-verslag 2008 vindt plaats op 18 januari 2010 tijdens het Nieuwjaarsevent van MVO Nederland, dat wordt georganiseerd in de Van Nelle Ontwerpfabriek te Rotterdam. Staatssecretaris Frank Heemskerk licht hier tevens de nieuwe opzet van de Transparantiebenchmark toe.

Download de nieuwe criteria (pdf)