Verslag ING in de samenleving 2002: vertrouwen centraal

Bron: ING, 23 juni 2003

Vandaag rapporteert ING voor het achtste achtereenvolgende jaar aan haar stakeholders over de geboekte voortgang op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid. Het is de derde maal dat het maatschappelijke jaarverslag onder de naam ‘ING in de samenleving’ internationaal wordt uitgegeven. Het centrale thema is dit jaar vertrouwen.
"Gezien de aard van onze dienstverlening is vertrouwen de basis voor een lange-termijnrelatie tussen ING en haar stakeholders. Om op een verantwoorde wijze met dit vertrouwen om te gaan, staat ING een transparant bedrijfsmodel voor dat recht doet aan de belangen van alle stakeholders en de dialoog met hen bevordert. In 2002 is hier invulling aan gegeven door het ontwikkelen van een nieuwe corporate-governance-structuur, die in 2003 is geïmplementeerd. Dit heeft onder meer geleid tot een grotere zeggenschap van aandeelhouders", aldus Ewald Kist, voorzitter Raad van Bestuur ING Groep. "ING is en blijft de sterke financiële partner waarop verschillende generaties al 150 jaar op hebben kunnen vertrouwen".

In 2002 heeft ING besloten de Business Principles te herzien en te onderzoeken of deze moeten worden uitgebreid met principes over mensenrechten en duurzame ontwikkeling. In vergelijking met voorgaande jaren sluit de rapportage beter aan op de zogenoemde Global Reporting Initiative (GRI), waarin de richtlijnen voor duurzaamheidsverslaglegging zijn vastgelegd. Hiermee is dit jaar de cijfermatige onderbouwing van de rapportage sterk verbeterd.

Voorts heeft ING zeer recent besloten zich met een aantal vooraanstaande wereldwijd opererende banken te committeren aan de zogenoemde ‘Equator principles’. Dit betekent dat ook ING zich bij het financieren van omvangrijke projecten in ontwikkelingslanden houdt aan de duurzaamheidvoorschriften van de International Finance Corporation, een dochter van de Wereldbank.

Download/bestel het ING maatschappelijk jaarverslag