VROM introduceert electronisch milieujaarverslag

Bron: Ministerie van VROM, 3 januari 2004

Vanaf 1 januari 2004 hebben bedrijven die een milieujaarverslag of voortgangsrapportage opstellen de mogelijkheid deze elektronisch in te dienen. Het electronisch milieujaarverslag is een beveiligd en afgeschermd computersysteem dat een jaar lang is getest bij bedrijven en overheden.
Het electronisch milieujaarverslag heeft voordelen voor bedrijven en overheden. Het electronisch milieujaarverslag is overzichtelijker en eenvoudiger in te vullen. Ook leidt de digitale verslaglegging tot lagere administratieve lasten en wordt de kwaliteit van de milieujaarverslagen verbeterd. Jaarlijks hoeven alleen de afwijkingen te worden ingevuld en dat bespaart veel tijd. Bovendien is de kans op fouten bij het invullen kleiner, omdat er een ingebouwd waarschuwingssysteem is. Als cijfers aanzienlijk afwijken van de historische gegevens is dat direct op het scherm te zien. Een milieujaarverslag is een verslag over de milieuprestaties van bedrijven over het afgelopen jaar. Bedrijven melden in het verslag onder andere hun CO2-uitstoot en bijvoorbeeld hoeveel afvalstoffen ze hebben afgevoerd en wat er gebeurt met klachten over stank en geluid.
250 (grote) bedrijven zijn verplicht een milieujaarverslag in te vullen. Een milieujaarverslag bestaat uit twee verslagen: een overheids- en een publieksverslag.