Mkb krijgt handboek duurzaam verslag

Bron: Het Financieele Dagblad, 9 november 2004

Het midden- en kleinbedrijf heeft sinds gisteren een handboek voor duurzame verslaglegging. Het Global Reporting Initiative deelde het na afloop van een paneldiscussie uit. Vandaag zal de directeur van GRI, Ernst Ligteringen, tijdens de afsluitende bijeenkomst van de Europese conferentie over maatschappelijk verantwoord ondernemen , officieel het ‘eerste’ exemplaar overhandigen aan Karien van Gennip, staatssecretaris van Economische Zaken. EZ heeft de totstandkoming van het handboek financieel gesteund.
Het is een typisch ‘hoe-het-te-doen’-boek geworden, bestemd voor alle kleine en middelgrote bedrijven over de hele wereld en alle sectoren. GRI heeft het de titel ‘High 5’ gegeven vanwege het vijfstappenplan waarmee dat kleine en middelgrote ondernemers hun eerste verslag over hun sociaal-ethische, economische en milieuprestaties kunnen maken.

De opzet van het handboek is de afgelopen maanden getest met een aantal mkb-bedrijven wereldwijd. Het Nederlandse Slibverwerking Noord-Brabant was proefkonijn evenals een aantal fruit- en wijnproducenten in Chili, als een ict-onderneming uit Finland. Daarnaast hebben verschillende organisaties en banken van Australië tot Estland commentaar geleverd.

In de discussie werd duidelijk dat de Nederlandse regering de GRI-richtlijnen voor duurzame verslaglegging als norm wil gebruiken. Staatssecretaris Van Gennip heeft aangekondigd dat ze bedrijven zal aanspreken op slechte MVO-verslaglegging. Maar, zo vertelde de directeur Ondernemerschap, Roel Nieuwenkamp gisteren, Van Gennip heeft vanwege de publicatie van de transparantiebenchmark, de koplopers gebeld om hen te complimenteren op hun verslagleggingsprestaties.

Daar zit het mkb nog niet bij, maar volgens de onderdirecteur van GRI, Ralph Thurm, kan dat snel veranderen: ‘Die bedrijven doen al een heleboel goede dingen, maar ze laten het nog niet zien via officiële verslagen.’ En als ze geen boze brief willen krijgen van Van Gennip zullen ze dat de komende tijd wel moeten doen.