Langzame vooruitgang in doorzichtigheid maatschappelijke jaarverslagen

Bron: Ministerie van EZ, 22 november 2005

Nederlandse bedrijven boeken maar langzaam vooruitgang in de ‘doorzichtigheid’ van hun jaarverslagen over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Dat blijkt uit de Transparantiebenchmark 2005 die op 22 november 2005 gepubliceerd werd. Het onderzoek toont aan dat bedrijven gemiddeld maar iets meer informatie geven over de invloed van hun bedrijfsvoering op milieu, mensenrechten, werknemerszaken of economie dan vorig jaar. Wel zijn de verschillen tussen individuele ondernemingen groter: sommigen verbeteren hun verslaggeving met grote sprongen, anderen doen het slechter dan in 2004.
Net als vorig jaar heeft de ABN AMRO het meest transparante verslag over MVO. De ABN AMRO vormt daarmee, samen met Philips, de Rabobank, Shell, Unilever, DSM, de ING Groep, Akzo Nobel en TNT, de voorhoede. Van deze bedrijven is de Rabobank het enige niet-beursgenoteerde bedrijf. Dat is opvallend omdat beursgenoteerde bedrijven gemiddeld sneller stijgen dan niet-beursgenoteerde.

Ahold is overigens de snelste stijger. Op een maximum score van 100, scoorde Ahold nu 67 punten; 35 meer dan in 2004. Grote dalers waren The Greenery, gevolgd door Markeur, Schuitema, P&O Nedlloyd en VNU. Zeven bedrijven gaven, in tegenstelling tot vorig jaar, geen jaarverslag meer uit en zijn daarmee in de zogenoemde bezemwagen beland.

Maatschappelijke organisaties
De transparantiebenchmark werd naast 179 bedrijven ook onder 23 maatschappelijke organisaties uitgevoerd. Natuurmonumenten voerde de lijst van meest transparante organisaties aan, op de voet gevolgd door Amnesty International, ICCO, Consumentenbond, Cordaid, Greenpeace, Novib, KWF Kankerbestrijding en Pax Christi.

De snelste stijger in deze lijst is Rover. Zijn score steeg van 41 punten in 2004 naar 71 in 2005. Grootste dalers zijn WNF (van 65 naar 46 punten) en Fair Trade (van 60 naar 44).

Beoordelingscriteria
Voor de beoordeling worden zeven aspecten in ogenschouw genomen, waaraan per onderdeel punten worden toegekend, met een totaal maximum van 100 punten. Belangrijkste beoordelingscriteria zijn:

Het profiel van de onderneming: daaronder vallen zaken als omzet, winst/verlies, personeel, geografisch bereik, merken, activiteiten, producten, organisatiestructuur, eigendomsverhoudingen. Totaal aantal te behalen punten: 19.
De maatschappelijke invloed van de bedrijfsvoering: daaronder vallen zaken als de invloed op de economie, milieu, werknemers, mensenrechten, interne en externe richtlijnen. Totaal aantal te behalen punten: 21.
Stakeholderdialoog en ketenverantwoordelijkheid. Denk hierbij aan externe belanghebbenden, dilemma’s, positie in relevante productketens. Aantal punten: 16
Doel benchmark
Het doel van de transparantiebenchmark is om bedrijven te stimuleren heldere verslaglegging te doen over hun activiteiten op het gebied van MVO. Door het onderzoek worden goede voorbeelden voor het voetlicht gebracht en kunnen bedrijven hun maatschappelijke verslaggeving systematisch met die van anderen vergelijken. En die vergelijking is nuttig om vooruitgang te boeken op het gebied van maatschappelijke verslaggeving.

Download het rapport over bedrijven (pdf)
Download het rapport over maatschappelijke organisaties (pdf)