Uitreiking Kristalprijs 2018 en bekendmaking criteria voor de Transparantiebenchmark 2019

Bron: , 15 november 2018

Wat hebben Zeeman, Plus,  Unilever en Philips met elkaar gemeen? Deze  vier organisaties blinken uit in transparantie in hun jaarverslag en zijn daarom genomineerd voor de Kristalprijs 2018 die op 29 november wordt uitgereikt.  Deze ‘MVO’-prijs gaat naar de organisatie die het meest transparant is over de ketens waarin het opereert, over mogelijke risico’s voor de organisatie en de (in)directe gevolgen voor mens, milieu en natuurlijk kapitaal. 

Niet alleen woorden, ook daden

Een nominatie voor de Kristalprijs betekent dat een organisatie meer doet dan alleen mooie woorden hebben over maatschappelijk ondernemen. Een organisatie neemt haar verantwoordelijkheid, rapporteert daar open over en is een inspiratiebron voor andere organisaties.

De genomineerden

  • Zeeman stelt zich in haar jaarverslag kwetsbaar op door openheid te geven over de misstanden in de keten die eigen audits aan het licht hebben gebracht. Hierbij geeft Zeeman ook inzicht in de voorgenomen oplossingsrichtingen, inclusief realistische kanttekeningen bij de haalbaarheid daarvan.
  • PLUS maakt in haar verslag op een verfrissende, toegankelijke en concrete wijze inzichtelijk wat zij als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid ziet in de keten. Hierbij worden niet alleen de leveranciers maar ook de consument betrokken.
  • Unilever toont in haar verslag rondom het thema mensenrechten durf door enkele casussen op te nemen over thema’s die onder een maatschappelijke vergrootglas liggen. Ook is zij transparant over geconstateerde misstanden. De veelvuldige relatie met de Sustainable Development Goals wordt daarbij ook gelegd.
  • Philips geeft in haar verslag op een grondige, systematische wijze haar aanpak van ketenbeheer weer. Aan de hand van audits gaat zij in dialoog met ketenpartners. Hierbij geeft Philips uiting aan haar verantwoordelijkheid door afscheid te nemen van de partner, als er een grens wordt overschreden.

Programma Kristalprijs 2018

Monika Milz, juryvoorzitter van de Kristalprijs maakt donderdag 29 november de winnaar bekend in Antropia te Driebergen. Fo-Khan Tsang RA, boegbeeld Vernieuwingsagenda van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) opent de prijsuitreiking samen met de dagvoorzitter Esther van der Voort.

Drs. David Pappie MBA, directeur Topsectoren en Industriebeleid bij het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat, lanceert de nieuwe criteria van de Transparantiebenchmark, die in 2019 leiden tot de winnaar van de Kristalprijs. De nieuwe criteria bieden een houvast voor de inrichting van een geïntegreerde verslaggeving van maatschappelijk verantwoord ondernemen van het jaarverslag 2018.

Voorafgaand aan de prijsuitreiking geven experts op het gebied van transparantie in de keten zoals Prof. Dr. Nancy Kamp Roelands RA MA, Dr. Eva van der Fluit, Drs. Jos Reinhoudt,  Drs. Jerwin Tholen en Vincent van Marle MA diverse workshops.

Organisatie Kristalprijs en Transparantiebenchmark

De Kristalprijs is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is verantwoordelijk voor de uitvoering. Eerdere Kristalprijs-winnaars zijn Royal BAM, Alliander, AkzoNobel, NS, Phillips, DSM en KPN.
Meer informatie over de Kristalprijs en de Transparantiebenchmark vindt u op www.transparantiebenchmark.nl.