Nieuwe opzet Transparantiebenchmark en Kristalprijs, thema 2018 is ketentransparantie

Bron: , 21 december 2017

De opzet van de Transparantiebenchmark en Kristalprijs verandert vanaf 2018. De frequentie van de benchmark gaat van jaarlijks naar tweejaarlijks, een jaarlijkse prijs blijft wel.

Transparantiebenchmark

De uitvoering van de Transparantiebenchmark is voortaan tweejaarlijks. De eerstvolgende editie is in 2019 en heeft betrekking op de verslagen van 2018. Aanpak en uitvoering blijven hetzelfde. Wel komen er in 2018 geactualiseerde criteria, met meer aandacht voor ketentransparantie en de Sustainable Development Goals. Deelnemers en andere stakeholders kunnen input geven voor de actualisatie. Bekendmaking van de criteria volgt in november 2018.

Kristalprijs

De Kristalprijs blijft een jaarlijkse prijs.

  • In een jaar met de Transparantiebenchmark blijft de aanpak zoals nu, met het Panel van Deskundigen voor de Top 20 en de Kristaljury die uit de Top 3 de winnaar kiest. Ook zijn er dat jaar prijzen voor meest innovatieve verslag en de snelste stijger.
  • In een jaar zonder Transparantiebenchmark (eerstvolgende editie november 2018) is er een selectie van de meest transparante voorbeelden op een specifiek thema (zie hieronder). Doel is organisaties te stimuleren om meer aandacht te besteden aan bepaalde onderwerpen en de rapportage hierover te verbeteren. Van de goede voorbeelden die hieruit voortkomen kunnen andere bedrijven leren.

Samengevat zal het proces als volgt verlopen:

  • nominatie (onderbouwd) door bedrijven, accountants, NGO’s en andere deskundigen;
  • beoordeling op deelnemersprotocol;
  • selectie door Panel van Deskundigen;
  • keuze van de winnaar door Kristaljury.

Thema 2018: Ketentransparantie

Ketentransparantie is één van de basisprincipes van MVO, zoals onder andere opgenomen in de OESO Richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de UN Guiding Principles for Business and Human Rights. Veel organisaties zijn transparant over een (deel van) hun ketens, andere bedrijven worstelen nog met ketenverantwoordelijkheid en de transparantie daarover.

Centrale vraag voor het thema van 2018 is: hoe transparant is een organisatie over de ketens waarin het opereert, over de mogelijke risico’s voor het bedrijf en de (in)directe risico’s voor mens, milieu en natuurlijk kapitaal? Aan de hand van dit thema zal het Panel van Deskundigen en Kristaljury uit de genomineerde organisaties de winnaar kiezen.

Aan de hand van dit thema zal het Panel van Deskundigen en Kristaljury uit de genomineerde organisaties de winnaar kiezen.