AEX-Fondsen verstrekken maar zeer beperkt milieu-informatie via internet

Bron: Van Der Molen Environmental Internet Services, 15 november 1999

Uit een onderzoek naar de inhoud van nagenoeg alle websites van de ondernemingen die zijn genoteerd op de Amsterdam Stock Exchange (AEX) blijkt dat deze ondernemingen niet of maar zeer beperkt informatie via internet verstrekken over hun milieuprestaties. Er is >>> lees meer

Chemische industrie handhaaft goede milieuprestaties

Bron: VNCI, 15 november 1999

De chemische industrie blijft onveranderd topprestaties leveren op milieugebied. De sector komt de afspraken die zij in 1993 met de overheid heeft gemaakt, ruimschoots na. Op een flink aantal punten loopt de sector zelfs vóór op schema. Dat is te >>> lees meer

Staatssecretaris Ybema gaat bedrijfsleven helpen met voorbeeld-gedragscode

Bron: Ministerie van EZ, 15 september 1999

Staatssecretaris Ybema van Economische Zaken gaat een voorbeeld-gedragscode ontwikkelen voor het internationale bedrijfsleven. Hij neemt daarbij de gemoderniseerde OESO-richtlijnen als basis. Hij hoopt op die manier vooral kleinere bedrijven op weg te helpen met het maken van een eigen gedragscode. >>> lees meer

Unieke internetservice van start voor bedrijven met een milieujaarverslag

Bron: Van der Molen Environmental Internet Services, 1 januari 1999

Per 1 februari a.s. gaat een unieke internetservice van start voor Nederlandse bedrijven met een milieujaarverslag. Bedrijven of organisaties die een milieujaarverslag publiceren, vrijwillig of verplicht, investeren in milieucommunicatie. Als het verslag er eenmaal is, dan is het wenselijk dat >>> lees meer